Sociální a solidární ekonomika aneb její podstata

By | 10.4.2018

Stále častěji se lze setkat s pojmy sociální ekonomika, sociální podnikání či solidární ekonomika. Je to nejen vlivem Evropské unie a s celkovým rozvojem Evropy, ale i veškeré problémy související s ekonomickou situací, ať už situace na trhu práce, sociální podpora nezaměstnaným, sociálně slabým apod.
muž v krizi 
Sociální ekonomika a rok 2018
 
Byl oznámen nárůst sociálních výdajů pro rok 2018 v České republice. Oproti letošnímu roku se jedná o částku v rámci navýšení o 32 miliard. Zaměřeno je převážně na vyšší výdaje v rámci starobního důchodu, zde se jedná až o jednu třetinu sociálních výdajů. Naopak klesající tendence bude ohledně výdajů na podporu v nezaměstnanosti.
 
Sociální ekonomika a její koncept
 
Plánem sociální ekonomiky je řešení předmětu v rámci populace vyskytující se v potenciálním sociálním vyloučení, sociální tísni apod. Zásadou sociální ekonomiky je vytvoření adekvátních pracovních míst. Stejně tak má důležité poslání v rámci místního rozvoje. Vše je založeno na bázi solidarity. Musí taktéž odpovídat strategickému plánu Evropské unie, tj. snaha v rámci regulace chudoby, sociální soudržnost, maximální počet zaměstnaných osob apod.
 siluety ekonomů
Za instrument je považováno nejen rozšíření a neustálé budování sociální ekonomiky v rámci firem a podniků, jež se orientují na sociální cíle. Podnikání v sociálních firmách nese nejen adekvátní sociální znak, ale veškerý zisk je rozšiřován nazpět pro rozvoj služeb, tj. s cílem zaměstnat a najít uplatnění pro co nejvyšší možný počet rovněž lidí ze sociálně znevýhodněných skupin, stejně tak pro lidi se zdravotním postižením, sociálně ohrožené, trpící duševní poruchou apod.
 
Sociální a solidární ekonomika aneb v čem tkví poslání?
 
V úvodu je třeba zmínit, že vše má svou historii v různé podobě. Samozřejmostí je rovněž rozdílnost a účelnost v různých koutech světa, jinak je tomu v Evropě, stejně tak odlišná je situace v Americe apod.
 
Jednotným spojením jsou však hodnoty, na které sociální ekonomika klade důraz, jako například spolupráce a vzájemná pomoc, stejně tak je apelováno na demokracii, sounáležitost, ohled k životnímu prostředí apod. Posláním je usilování pro získání vhodných životních podmínek pro každého jedince v rámci celosvětové úrovně.